Protecció de dades

en linea barcelona compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Així mateix, en linea barcelona informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

ALLOTJAMENT DE DADES

Per raons tècniques i de qualitat de servei, aquesta web utilitza el servei Mailchimp per gestionar la newsletter. Les dades recollides per a aquesta finalitat estan gestionats per Mailchimp / The Rocket Science Group i són la seva responsabilitat. Aquest servei de newsletter compta amb un reconegut prestigi pel que fa a la gestió de dades personals i respecte de la privacitat i compta amb la certificació Trust, líder mundial en DPM (Data Privacy Management).

Mailchimp és membre de l'EU Safe Harbor Framework i com a tal compta amb l'aprovació de la UE i d'EUA en el que a normatives de gestió de dades i privacitat es refereix. Tot això converteix a Mailchimp / The Rocket Science Group a una entitat amb un nivell adequat de protecció de dades a l'efecte de la LOPD.

Pot consultar les polítiques de gestió de dades i privacitat de Mailchimp / The Rocket Science Group, contactar amb l'administrador de les dades i exercir els seus drets en http://mailchimp.com/legal/